CONCRETE VOORBEELDEN UIT MIJN PRAKTIJK

Actueel & doorlopend

Programmamanager en docent aan de Governance Academy

Begeleiding van kennisnetwerken van bestuurssecretarissen (Nivé/VDHBZ)

Bestuursadviseur van een familiebedrijf in de betonbouw

Uitvoerend jurist voor MKB-ondernemingen, eenmanszaken en vermogende particuliere investeerders

Uiteenlopend governance advies en ondersteuning tijdens de uitvoering


Afgerond werden onder meer:

 • Bestuurlijke begeleiding van een ledenraad
 • Zelfevaluaties van raden van toezicht/commissarissen
 • In-house notuleercursus voor ervaren secretaresses van topmanagement
 • Beoordelen en verbeteren van de juridische structuur van groepsvennootschappen
 • Opstellen van reglementen voor raden van bestuur, toezicht en advies
 • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor van een familiebedrijf in de logistiek (2016 - 2023)
 • Organisatieadvies aan een middelgrote woningcorporatie inzake de positionering van het bestuurssecretariaat in combinatie met juridische zaken en compliance
 • Juridische advisering van investeerders in een biochemische startup, van investeerders in een sterk innoverende app startup, bij de beëindiging van een joint-venture in vastgoedbeheer en bij aanzienlijke kapitaaldeelnemingen in bedrijven
 • Juridische begeleiding en vertegenwoordiging van aandeelhouders in een gespannen aandeelhoudersrelatie in een  familiebedrijf
 • Begeleiding van een aandeelhouder bij het overbrengen van de onderneming in een nieuwe vennootschap met meer aandeelhouders dan voorheen en wijziging van de directiesamenstelling
 • Coaching van een directeur/aandeelhouder inzake zijn relatie tot de andere directieleden en aandeelhouders
 • Coaching van de secretaris van de vennootschap van een zeer grote, algemeen bekende maatschappelijke organisatie in Nederland